ฉันไปได้ ..

ฉันไปได้ ..

ภาพนี้ชื่อว่า ” ฉันไปได้ ” ขอให้ท่านดูให้ละเดียด อ่านให้จบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงงานยังพื้นที่จริง
ซึ่งเกือบ 100% เป็นที่ทุรกันดาร
บางแห่งข้าราชการยังไม่เคยไปหรือไม่กล้าไปเพราะกลัวอันตรายด้วยซ้ำ
หรือถ้าวันไหนอากาศไม่ดี หากเป็นผู้ใหญ่ไปดูงาน ฝนมาก็เลื่อนหรือยกเลิก

…แต่สำหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีคำว่า “ยกเลิก”
เพราะอากาศไม่ดี แถมยังเสด็จฯ ออกนอกเส้นทางเป็นประจำ
ถ้าทีมถวายความปลอดภัยกราบบังคมทูลว่า “เสด็จฯ ไม่ได้
ไม่มีถนนตัดผ่านพระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ท่านจะรับสั่งกลับมาทุกครั้งว่า…

ฉันไปได้

ทั้งที่หลายครั้งต้องทรงพระราชดำเนินปีนป่ายไปบนภูเขาหรือทรงพระดำเนินไต่ลงไปในหุบเหว
ที่เต็มไปด้วยโคลนตม ปลิง และทาก จนค่ำมืดดึกดื่น หลายครั้ง สมเด็จพระเทพฯ
ตามเสด็จฯ ด้วย มีท่านพระองค์เดียวที่ดึงทากออกจากพระบาทได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กสำหรับในหลวง

ขอบคุณที่มา: https://www.dek-d.com/board/view/2431991/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *