พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

เข้าไปเว็บสำนักสถานพยาบาลฯวันนี้ เห็นมีประกาศออกมาสองฉบับเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยค่ะ

ประกาศด่วนเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
โดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนที่ 10 ก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มา : http://mrd.hss.moph.go.th/display_news.jsp?id=N00000000795
สนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านหรือเก็บไว้เองได้เลยค่ะ
(โดย copy ลิงค์ที่มาด้านบนนี้: ไปวางบน address bar แล้วกด enter เพื่อเข้าไปหน้าดาวน์โหลด)

อีกฉบับนึงเป็นประกาศเรื่องการรับใบอนุญาตฯค่ะ

ประกาศเรื่องการรับใบอนุญาตสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท (ก)
โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและทางเลือก วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556

ในเขตกรุงเทพมหานครให้มารับใบอนุญาต (ก) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดตามทะเบียนบ้านทางสำนักสถานพยาบาลฯได้จัดส่งไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โปรดติดต่อสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *