ยิ่งรู้อะไรมาก ก็จะรู้ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมาก – I only know that I know nothing. [Plato]

ยิ่งรู้อะไรมาก ก็จะรู้ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมาก – I only know that I know nothing. [Plato]

ยิ่งรู้อะไรมาก ก็จะรู้ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมาก I only know that I know nothing. [Plato]

ยิ่งรู้อะไรมาก ก็จะรู้ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมาก – I only know that I know nothing. [Plato]

เกริ่นมาแบบนี้ เพราะชีวิตนี้ ผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะ
และการที่ผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะ ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
และอยากแบ่งปัน.. ในบางเรื่อง ที่ได้เรียนรู้แล้ว

เพราะหลายๆเรื่อง ไม่จำเป็นต้องประสบด้วยตัวเอง
และหลายๆเรื่อง มันต้องใช้เวลา และเสียพลังงาน
ทั้งพลังงานทางกาย ทางใจ และพลังทรัพย์ ที่มี

ที่สำคัญคือ..
บางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับมันเลย
และบางเรื่อง จำเป็นที่สุดในชีวิต ที่ต้องเรียนรู้

ซึ่งเรื่องที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้นั้น
กลับอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด และ..
ไม่จำเป็นต้องเสียอะไรๆ เพื่อไปแสวงหาเลย

ชีวิตนี้ สั้นนัก แต่มีค่าและมีความสำคัญมาก
อย่าปล่อยให้ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเกิดมามีชีวิต
ต้องสูญเสียไป.. เพราะค่าของความไม่รู้

เวลา และพลังงาน เรามีจำกัด
และเหลืออีกมากน้อยแค่ไหน ก็ยังไม่รู้ชัด
จะเสียไปให้กับสิ่งที่ ไม่รู้วันสิ้นสุด
และสุดท้าย ก็ไม่ได้เป็นของเรา หรือ..
จะใช้ไป เพื่อสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิต

เลือกให้ดี ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เลือก

บทความนี้ก็เช่นกัน เป็นการแบ่งปันจากใจเรา
ไม่ว่าใครจะสนใจหรือไม่ก็ตาม เป็นเรื่องของเขา

ขอขอบคุณครูบาอาจารย์  ผู้มีพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยความเคารพ _/|\_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *