กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

สำหรับกำหนดการ-สถานที่และแนวทางในการสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ประจำปี 2555 นี้ จากประกาศที่ออกมาแล้ว จะมีการสอบด้วยกันสองรูปแบบ

คือสอบด้วยการเขียนตอบแบบอัตนัยหรือเติมคำ และแบบการสอบด้วยการนวดหรือปฏิบัติจริง
โดยจะต้องสอบทั้งสองรูปแบบนี้ตามวัน-เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ให้ รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. (สอบอัตนัย/เติมคำ)
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

และ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม (สอบปฏิบัติจริง)
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเวลา 8.30 น. , กลุ่มที่ 2 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มที่ 3 รายงานตัวเวลา 8.30 น. , กลุ่มที่ 4 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กลุ่มที่ 5 รายงานตัวเวลา 8.30 น. , กลุ่มที่ 6 รายงานตัวเวลา 12.30 น.

ที่มา: www.mrd.go.th วันที่ 8 มิถุนายน 2555
ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มที่ต้องเข้าสอบได้ที่ไฟล์ www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/152.xls

สรุปกำหนดการสอบ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทเภสัชกรรมไทย
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทเวชกรรมไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทการนวดไทย (สอบอัตนัย/เติมคำ)

และ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะประเภทการนวดไทย สอบปฏิบัติจริง)
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ
– ให้ผู้สอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

One Reply to “กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555”

  1. อยากทราบว่ามีใครบ้างที่จะร่วมเดินทางไปสอบกรุณาโทรมาที่
    0871927614 ด้วยนะคะ
    อยากได้เพื่อนร่วมเดินทางคะ
    จากเชียงใหม่จ๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *