สุนทรพจน์ที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกของ Steve Jobs

สุนทรพจน์ที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกของ Steve Jobs

วันนี้ได้มีโอกาสไปอ่านกระทู้นี้ในเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา แล้วรู้สึกว่าดี ..ง่ายๆ ได้ใจความที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับใครๆหลายคนได้ รวมทั้งเราเองด้วย เลยอยากหยิบมาฝากค่ะ

สุนทรพจน์ที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกของ Steve Jobs
(ผู้ก่อตั้ง Apple และผู้สร้าง Macintoch )
 (มีไฟล์ที่แปลเป็นไทยแล้วให้อ่านค่ะ)

ขอขอบคุณที่มาค่ะ ลานธรรมเสวนา   และขอขอบคุณผู้แปลเอกสารนี้เผยแพร่ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *