เชิญชวนช่วยเหลือชาวเฮติ โดยบริจาคเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

เชิญชวนช่วยเหลือชาวเฮติ โดยบริจาคเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ โดยบริจาคเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ 
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วม บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ  ได้ที่…

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อการรับบริจาค (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ)
หมายเลขบัญชี 045-2-88000-6

พร้อมส่งใบโอนเงินไปที่  คุณ ภารดี วนกุลหัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย 
หมายเลข  FAX   0-2250-0120 
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจนเพื่อขอรับใบเสร็จ

สภากาชาดไทยยินดีรับบริจาคเป็นเงินเท่านั้น   เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งสิ่งของสูงมาก 
เงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนปฎิบัติการบรรเทาทุกข์ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในประเทศเฮติขณะนี้ 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4035 -6 หรือ 0-256-4047 -8
 
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค 53 10:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *