แค่เหตุผลหนึ่ง แต่ชัดเจนในคำตอบ

แค่เหตุผลหนึ่ง แต่ชัดเจนในคำตอบ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b4

ทำไม เราถึงรักในหลวง

ภาพนี้เป็นแค่ “เหตุผลหนึ่ง ..แต่มันชัดเจนในคำตอบ
เราลองมาดูบางส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นี่เป็นแค่เพียงบางส่วน แล้วแต่ละโครงการอยู่ส่วนไหนของประเทศบ้าง
ใช้เวลานานแค่ไหน ..แลกกับอะไร แล้ว พระองค์ท่านได้อะไร..จากเรา

50 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง <<อ่านต่อ>>
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่<<อ่านต่อ>>
3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>
4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>
5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง <<อ่านต่อ>>
7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>
8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก <<อ่านต่อ>>
9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน <<อ่านต่อ>>
10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่  <<อ่านต่อ>>
11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน <<อ่านต่อ>>
16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  <<อ่านต่อ>>
19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>
20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกดก จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
22. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>
23. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดพัทลุง <<อ่านต่อ>>
24. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ <<อ่านต่อ>>
25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ จ.สกลนคร <<อ่านต่อ>>
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา <<อ่านต่อ>>
27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
28. โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>
29. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
30. โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ <<อ่านต่อ>>
31. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>
32. โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน <<อ่านต่อ>>
33. โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ <<อ่านต่อ>>
34. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>
35. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>
36. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
37. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
38. โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
39. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
40. โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร <<อ่านต่อ>>
41. โครงการพัฒนาป่าไม้ฯสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
42. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จ.ตรัง  <<อ่านต่อ>>
43. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
44. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ  จังหวัดตาก <<อ่านต่อ>>
45. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
47. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>
48. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านต่อ>>
49. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาพนม จ.กระบี่ <<อ่านต่อ>>
50. โครงการทับทิมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>
51. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>
52. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>
53.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี <<อ่านต่อ>>
54. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>
55. โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุรินทร์ <<อ่านต่อ>>
56. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ <<อ่านต่อ>>
57. ศูนย์เรียนรู้ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา <<อ่านต่อ>>
58. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว  <<อ่านต่อ>>
59. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  <<อ่านต่อ>>
60. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง <<อ่านต่อ>>
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ
จากภาพนี้ เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และพระบรมวงศ์ฯ
ไม่รวมถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบสิ่งต่างๆให้กับประชาชน การเสียสละความเป็นส่วนพระองค์ การเป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ การเสด็จพระราชดำเนินทรงงานต่างๆ รวมถึงพระบรมราโชวาท ที่เป็นคำสั่งสอนของ “พ่อหลวง” ที่มีให้กับลูกๆมาตลอดหลายสิบปี เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขโดยไม่เบียดเบียนกัน
แค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อพวกเรา ..ประชากรของพระองค์
มันไม่ต้องมากไปกว่านี้อีกแล้ว ที่จะหาเหตุให้ตอบ ว่าทำไม.. พวกเรา ถึงได้รักในหลวงถึงเพียงนี้
กราบในหลวง
ขอน้อมศิระกราน กราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ป.ล. ถ้าอยากหาข้อมูลมากกว่านี้ ค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะ ในทีวีที่เปิดอยู่ตลอด 30 วันนี้ ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด อยากรู้ก็ค่อยๆค้นหาไปค่ะ ในเนต ในสื่อ ในคำพูดบอกเล่ากันต่อๆมา มีมากมาย.. มากมายจริงๆค่ะ
เราเองก็คิดจะหาแหล่งข้อมูลสำคัญๆมารวมไว้ด้วยเหมือนค่ะ เผื่อคนรุ่นหลังๆที่เค้าไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน จะหาได้ง่ายขึ้น เพราะงั้นถ้าไม่รีบหรือหาได้ยากเย็น วันหลัง กลับมาที่นี่นะคะ ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *