แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

ประกาศล่าสุดจากเว็บสำนักสถานพยาบาลฯวันนี้ค่ะ
เรื่องแจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทเภสัชกรรมไทย
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทเวชกรรมไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทการนวดไทย (สอบอัตนัย/เติมคำ)

และ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะประเภทการนวดไทย สอบปฏิบัติจริง)
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ

หมายเหตุ
– ให้ผู้สอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
– สำหรับประเภทการนวดไทย จะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป* และขอให้แจ้งความประสงค์ชนิดการสอบให้ทราบโดยด่วน.

ที่มา : www.mrd.go.th วันที่ 3 มิถุนายน 2555

*กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ ประเภทการนวดไทย ประกาศออกมาแล้วนะคะ (ตามฉบับล่าสุดวันที่ 5 มิ.ย. 2555) : http://www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/150.pdf หรืออ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *