โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ อาการปวดมือและข้อมือ

โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ อาการปวดมือและข้อมือ

โพสต์นี้เขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ เพียงแต่ไม่ได้ publish online
พอดีช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่มีอาการปวดมือและข้อนิ้วไม่หาย ก็เลยมาค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกครั้ง
เลยคิดว่าโพสต์นี้น่าจะยังมีประโยชน์กับใครที่อาจกำลังค้นหาข้อมูลนี้อยู่..

วันก่อนได้คุยกับพี่สาว ถึงอาการปวด บวม ตามข้อกระดูกในร่างกาย ซึ่งตอนแรกก็สงสัยเรื่องรูมาตอยด์กับโรคเก๊าท์ แต่ผลยูริคก็อยู่ในระดับปกติ เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่ามีลักษณะอาการใกล้เคียงกับโรคข้อรูมาตอยด์ เพราะคนสูงอายุหรือวัยกลางคนมักจะเป็นกัน เลยอยากหยิบข้อมูลเบื้องต้นจากสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย มาฝาก คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะ

==============
โรครูมาตอยด์
==============

โรครูมาตอยด์คืออะไร ?

โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้ออย่างมาก เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อในที่สุด โรคนี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น

ข้ออักเสบเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นโรครูมาตอยด์ใช่หรือไม่ ?

ถึงแม้โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุด แต่จะมีกลุ่มโรคข้ออักเสบเรื้อรังอื่น ๆ อีกมากที่เลียนแบบโรครูมาตอยด์ได้ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจากแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เนื่องจากการรักษาจะแตกต่างกันออกไป

สาเหตุของโรครูมาตอยด์คืออะไร ?

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่จากการศึกษาพบว่าโรคนี้มีส่วนเกี่ยวกับการติดเชื้อบางอย่าง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

ผู้ใดบ้างที่เป็นโรครูมาตอยด์ได้ ?

โรครูมาตอยด์สามารถเป็นได้กับทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา แต่ส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยวัยกลางคน และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

เมื่อเป็นโรครูมาตอยด์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

เมื่อเป็นโรครูมาตอยด์ เยื่อบุข้อจะมีการเจริญงอกงามและมีการหนาตัว จากนั้นจะลุกลามทำลายกระดูกและข้อในที่สุด ในระยะแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ มีอาการฝืดขัดข้อเป็นเวลานานในตอนเช้า เมื่อมีอาการชัดเจนข้อจะมีการบวม ร้อน และปวด โรคนี้สามารถเป็นได้กับทุกข้อของร่างกาย แต่ที่พบไดบ่อยคือข้อของนิ้วมือ ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อนิ้วเท้า อาการของข้ออักเสบจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงแบบเฉียบพลันได้ บางรายอาจมีไข้ เบื่ออาหาร และน้ำหนักลดร่วมด้วยได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการทางระบบตา ปอด และมีปุ่มขึ้นตามตัวได้

การวินิจฉัย

ในรายที่เป็นมานานและมีข้ออักเสบชัดเจนการวินิจฉัยจะทำได้ไม่ยาก แต่ในรายที่เป็นในระยะแรกการวินิจฉัยอาจยุ่งยาก แพทย์อาจจำเป็นต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคที่คล้ายโรครูมาตอยด์ออกไป

การตรวจหาสารรูมาตอยด์ในเลือดจะช่วยการวินิจฉัยหรือไม่ ?

สารรูมาตอยด์สามารถตรวจพบได้ในเลือดของผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ประมาณร้อยละ 70-80 แต่สารนี้สามารถตรวจพบได้ในโรคข้ออักเสบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรครูมาตอยด์ ตรวจพบได้ในโรคติดเชื้อบางอย่าง หรือตรวจพบได้ในคนปกติ ดังนั้นการตรวจพบสารนี้จะไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ แต่จะใช้ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค อนึ่ง ในระยะแรก ๆ ของโรครูมาตอยด์การตรวจหาสารนี้อาจให้ผลลบได้

การรักษา

1. การใช้ยา ในปัจจุบันมียามากมายที่ใช้ในการควบคุมและรักษาโรครูมาตอยด์ให้ได้ผลดี ยาเหล่านี้ได้แก่ ยาแอสไพรินและยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ผู้ป่วยแต่ละรายจะตอบสนองต่อยาเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ยาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงทางด้านระบบทางเดินอาหารและระบบไตได้

ในรายที่เป็นรุนแรง มีอาการมากและข้อถูกทำลายมาก แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ายาระดับที่ 2 ซึ่งได้แก่ ยาต้านมาลาเรีย ยาทองคำ ยาเมทโธเทรกเซท ยาซัลฟาซาลาซีน เป็นต้น ยาเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์ในการระงับการเจ็บปวด แต่จะช่วยระงับการลุกลามของโรคได้ แต่เนื่องจากยาเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่รุนแรง จึงควรใช้ในรายที่มีอาการรุนแรงและใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นยาที่มีผู้นำเอามาใช้ในการรักษาโรครูมาตอยด์เป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากยานี้มีคุณสมบัติในการระงับการอักเสบของข้อได้ แต่จากการศึกษาในระยะหลัง ๆ พบว่ายาชนิดนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการดำเนินของโรคเลย แต่เมื่อใช้ยานี้ไปนาน ๆ ผู้ป่วยจะติดยาและไม่สามารถเลิกยาได้ พร้อมทั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาชนิดนี้มากมาย เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาเป็นต้อกระจก กล้ามเนื้ออ่อนแรง และกระดูกผุ เป็นต้น จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งในการนำยานี้มาใช้รักษาผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ ยกเว้นในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดอื่นแล้ว และควรดูแลควบคุมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

2. การพักผ่อนและการบริหารร่างกาย มีส่วนสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ การพักผ่อนจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น ไม่มีอาการอ่อนเพลีย แต่การพักที่นานเกินไปจะทำให้ข้อฝืดขัด ดังนั้นการพักผ่อนจะต้องสมดุลย์กับการบริหารร่างกาย การบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอไม่ติดขัด และช่วยให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ (ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการบริหารร่างกาย)

3. การป้องกันไม่ให้ข้อถูกทำลายมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยควรเรียนรู้ และหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่อาจส่งเสริมให้ข้อถูกทำลายเร็วขึ้น เช่น การนั่งพับเข่าในกรณีที่มีข้อเข่าอักเสบ หรือการบิดข้อมือในกรณีที่มีข้อมืออักเสบ การรู้จักใช้กายอุปกรณ์บางอย่าง เช่น ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน จะช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวคล่องขึ้นและหลีกเลี่ยงแรงที่กระทำต่อข้อได้

4. การผ่าตัด จะมีบทบาทในการรักษาโรครูมาตอยด์ในกรณีที่ข้อถูกทำลายไปมากแล้ว หรือกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เอ็นขาด เป็นต้น การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนข้อจะช่วยให้ข้อทำงานได้ดีขึ้น

===============
อาการปวดมือและข้อมือ
===============

มือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหยิบจับและทำงานหลักของร่างกาย การมีพยาธิสภาพที่มือจะเป็นอุปสรรคกับการทำงานและผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน ปัญหาของมือและข้อมือที่พบบ่อยได้แก่

โรคข้อนิ้วมือเสื่อม

โรคข้อเสื่อมเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อของมือที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นข้อนิ้วมือเสื่อม การดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป อาจเป็นผลจากพันธุกรรม การบาดเจ็บ หรือการใช้งานของข้อนิ้วมือที่มากจนเกินไป ผู้ป่วยจะมีอาการปวดขัดข้อนิ้วมือเวลาใช้งาน อาจตรวจพบปุ่มกระดูกนูนขนาดเท่าเมล็ดถั่วที่บริเวณข้อปลายนิ้วมือและข้อกลางนิ้วมือ ตำแหน่งของข้อเสื่อมที่พบบ่อยคือ ข้อปลายนิ้วมือ ข้อกลางนิ้วมือ และข้อโคนนิ้วหัวแม่มือ

ภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับหรือ carpal tunnel syndrome

ภาวะนี้เกิดจากการที่อุโมงค์ที่เส้นประสาทมีเดียนลอดผ่านแคบลง ทำให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดเบียดและเกิดความผิดปกติในการทำงานของกล้ามเนื้อหรือความรู้สึกตามแนวที่เส้นประสาทมีเดียนไปเลี้ยง คือบริเวณด้านฝ่ามือของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง อุโมงค์ดังกล่าวอยู่ที่บริเวณข้อมือด้านฝ่ามือ ภาวะที่ทำให้อุโมงค์แคบลงมีได้หลายสาเหตุเช่น การใช้งานของข้อมือมากจนเกินไป และการติดเชื้อในข้อมือ เป็นต้น อาการมีได้หลายแบบเช่น ชาหรือปวดบริเวณมือ มืออ่อนแรงไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้ รู้สึกเหมือนนิ้วมือหนาหรือบวมขึ้น ปวดแสบร้อนคล้ายไฟช๊อตที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง หรือมีอาการชาในเวลากลางคืนต้องตื่นขึ้นมาสะบัดมือ การรักษาประกอบด้วยการปรับการทำงานโดยหลีกเลี่ยงการใช้งานบริเวณข้อมือไม่ให้มากจนเกินไปหรือการดามข้อมือเพื่อลดการใช้งาน รับประทานยาต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือฉีดยาสเตียรอยด์เข้าบริเวณอุโมงค์เพื่อลดอาการบวมและการอักเสบ สำหรับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวอาจทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อทำให้อุโมงค์กว้างขึ้นเป็นการลดการกดเบียดของเส้นประสาทมีเดียน

ถุงน้ำที่มือหรือ ganglion cyst

เป็นสาเหตุของก้อนที่บริเวณมือที่พบได้บ่อยที่สุด มีลักษณะเป็นถุงน้ำนุ่ม รูปร่างกลม ผิวเรียบ อาจเจ็บหรือไม่ก็ได้ พบได้บ่อยที่บริเวณหลังมือและข้อมือด้านฝ่ามือ สาเหตุของการเกิดถุงน้ำนี้ยังไม่ทราบชัดเจน ก้อนจะโตขึ้นอย่างช้าๆและอาจทำให้มีอาการปวดบริเวณข้อมือโดยเฉพาะเมื่อใช้งาน ในระยะแรกที่ยังไม่มีอาการอาจไม่มีความจำเป็นต้องรักษา แต่ควรปรึกษาแพทย์เมื่อถุงน้ำโตมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของมือและข้อมือ การรักษาประกอบด้วย การพักข้อหรือดามข้อมือที่ใกล้กับถุงน้ำเพื่อลดการใช้งาน รับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ การเจาะดูดน้ำออก การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าบริเวณถุงน้ำ และการผ่าตัดเอาถุงน้ำออก

การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นบริเวณมือ

เอ็นของกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่เป็นลักษณะเหมือนเทปหนาเชื่อมระหว่างกระดูกและกล้ามเนื้อ เมื่อมีการอักเสบของเอ็นดังกล่าวอาจทำให้คลำได้เป็นก้อนนูนและปวดตามแนวของเอ็นกล้ามเนื้อมัดนั้น ตามปกติเอ็นของกล้ามเนื้อจะมีปลอกหุ้มเอ็นคลุมอยู่ บางคนจึงอาจมีการอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นในคราวเดียวกัน สาเหตุของการอักเสบนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานมากจนเกินไป การบาดเจ็บ หรือภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก แต่การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอาจเกิดสัมพันธ์กับโรคบางอย่างก็ได้เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
การอักเสบของเอ็นที่พบได้บ่อยได้แก่

– การอักเสบของเอ็นที่ทำหน้าที่ในการกระดกข้อมือขึ้น เรียกว่า lateral epicondylitis การอักเสบของเอ็นดังกล่าวจะทำให้มีอาการปวดบริเวณด้านนอกของข้อศอกที่อยู่ตรงกับแนวของนิ้วหัวแม่มือในท่าคว่ำฝ่ามือ อาการปวดจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงกระดูกข้อมือขึ้น
– การอักเสบของเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอข้อมือลง เรียกว่า medial epicondylitis การอักเสบจะทำให้มีอาการปวดบริเวณด้านในของข้อศอกและอาจปวดร้าวไปถึงข้อมือได้และจะปวดมากขึ้นเมื่อหักข้อมือลง
– การอักเสบของเอ็นที่ทำหน้าที่ในการกระดกนิ้วหัวแม่มือ เรียกว่า De Quervian’s tenosynovitis การอักเสบจะทำให้มีอาการปวดบวมของเอ็นที่อยู่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ
– การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการกำมือ เรียกว่า trigger finger เมื่อมีการอักเสบจะทำให้มีการบวม หนาของปลอกหุ้มเอ็นบริเวณโคนนิ้วมือด้านฝ่ามือ จะมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วมือมากเมื่อกำมือ อาจกำมือลำบากหรือกำแล้วเหยียดนิ้วออกยาก บางครั้งนิ้วอาจเหยียดเด้งออกมาเหมือนสปริง

การรักษาภาวะอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบคือ การลดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำในท่ากำมือเช่น การหิ้วของหนัก เป็นต้น การดามบริเวณที่มีอาการจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานมากจนเกินไป รับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดและการอักเสบ การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าในตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพจะช่วยลดการอักเสบลงได้ หากรักษาด้วยวิธีดังกล่าวแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือกลับเป็นซ้ำบ่อยๆจะพิจารณาให้การผ่าตัดเลาะปลอกหุ้มเอ็นในที่สุด

============
โรคเก๊าท์เทียม
============

โรคเก๊าท์เทียมคืออะไร ?
โรคเก๊าท์เทียมเป็นโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า calcium pyrophosphate dihydrate สามารถก่อให้เกิดการอักเสบเลียนแบบโรคเก๊าท์ได้ จึงเรียกว่าโรคเก๊าท์เทียม

โรคเก๊าท์เทียมพบได้ในผู้ใดบ้าง ?
โรคนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้สามารถพบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซั่มบางอย่าง

โรคนี้มีอาการและอาการแสดงอย่างไรบ้าง ?
ผู้ป่วยโรคนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการและอาการแสดงต่าง ๆ กันออกไป เช่น

1. บางรายมาด้วยอาการข้ออักเสบเฉียบพลันแบบเป็น ๆ หาย ๆ เลียนแบบโรคเก๊าท์

2. บางรายอาจมาด้วยอาการปวดข้อเรื้อรังแบบโรคข้อเข่าเสื่อม หรืออาจพบร่วมกับโรคข้อเข่าเสื่อมได้

3. บางรายอาจมาด้วยอาการของข้ออักเสบเรื้อรังเลียนแบบโรครูมาตอยด์ได้

4. บางรายอาจไม่มีอาการแต่สามารถตรวจพบได้ทางภาพรังสี

5. อาการปวดคอที่เป็นอาการปวดร้าวมาจากอวัยวะอื่น ๆ โรคบางชนิด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจมีอาการปวดร้าวมาที่บริเวณลำคอได้

การวินิจฉัยโรคเก๊าท์เทียม

การวินิจฉัยโรคนี้จำเป็นต้องอาศัยการตรวจน้ำไขข้อซึ่งจะพบผลึกเกลือ calcium pyro-phosphate dihydrate ซึ่งแยกได้จากผลึกยูเรตในโรคเก๊าท์ และต้องอาศัยการตรวจทางภาพรังสีที่จะตรวจพบลักษณะหินปูนจับที่แนวกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้

การรักษาโรคเก๊าท์เทียม

ในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถไปละลายหินปูนออกจากกระดูกอ่อนได้ ดังนั้นการรักษาโรคนี้ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การรักษาอาการอักเสบของข้อ การป้องกันการเป็นซ้ำ และการตรวจหาโรคร่วมที่อาจพบร่วมกับโรคเก๊าท์เทียม พร้อมให้การรักษาควบคู่กันไป

1. การรักษาทางยา ในรายที่มีข้ออักเสบเฉียบพลัน แพทย์จะใช้ยาลดการอักเสบ เช่น ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ หรืออาจใช้ยาโคลชิซิน เหมือนกับการรักษาในโรคเก๊าท์

2. ในรายที่มีน้ำไขข้อมาก การดูดเอาน้ำไขข้อออกจะสามารถช่วยลดการอักเสบของข้อได้

3. ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อยารับประทาน อาจจำเป็นต้องใช้ยาฉีดเข้าข้อ ซึ่งการรักษาแบบนี้ไม่ควรจะกระทำบ่อย

4. การทำกายภาพบำบัด เป็นส่วนสำคัญเหมือนกับการดูแลข้ออักเสบทั่วไป

ขอบคุณสำหรับที่มาของข้อมูลค่ะ
อ่านข้อมูลเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่นะค่ะ สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย

2 Replies to “โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ อาการปวดมือและข้อมือ”

 1. ชื่อเชอรี่ อยู่พิษณุโลก เป็นรูมาตอยด์ แบบไม่รู้ตัวค่ะ มารู้ก็เมื่อกระดูกนิ้วมือเสียรูปร่างไปแล้ว รักษาโดยใช้สเตียรอยด์ และยากดภูมิ ยิ่งแย่ลง (หมอบอกว่ายิ่งควบคุมโรคไม่ได้) ค่า RF (รูมาตอยด์ แฟคเตอร์ สูงขึ้นเร็วมาก) มารู้จักทรานเฟอร์แฟคเตอร์ (TF) หักดิบไม่ใช้สเตียรอยด์ และกดภูมิ ***ตัดสินใจเลือกทางชีวิตเอง ตายเป็นตาย ขอใช้ TF อย่างเดียว เดือนแรกทรมานมากปวดก็ทน ไม่ไหวจริงๆ ใช้โมบิก แม้ทรมานจากความปวด แต่สภาพร่างกายขัดกันมากคือ นอนหลับได้ดีขึ้น ดูสดชื่นขึ้น ผิวพรรณผ่อง (ผองเพื่อนที่เห็นหน้าทักทายว่า รี่ไปทำอะไรมา ผอมลง (นน.หายไป 6 กก.) รี่รีบถามว่า ดูโทรมเหรอ เพื่อนบอกว่าไม่โทรม ดูสดใส) หลังใช้ TF ได้สามเดือนตรวจเลือด RF อยู่ที่ 64 ดีใจมาก เม็ดเลือดขาว 8,700 ตับ ไต ค่ามาตราฐานดีค่ะ ใครเป็นรูมาตอยด์ไม่ต้องกังวล สู้ๆ อย่างรี่ ทำใจให้เบิกบาน ไม่โมโห ไม่นอนดึก ไม่โกรธ รี่ยินดีให้คำปรึกษา โทรมาที่ เชอรี่ 082-1774336 Mail และ Facebook bongkotras1563@hotmail.co.th

 2. สวัสดีครับ
  ผมขออนุญาตนำเสนอธุรกิจแนวใหม่เป็นธุรกิจที่ดีและน่าสนใจมากที่เรามองข้ามไม่ได้จริงๆกับสมุนไพรดีๆของคนไทย
  ให้ชีวิตใหม่และโอกาสที่ดีแก่ผู้ป่วย ทำแล้วเรามีรายได้มั่นคงผลตอบแทนงดงามมากๆ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องทานยาราคาแพงหรืออาหารเสริมราคาหลักพันอีกต่อไปแล้วครับ สินค้าของบริษัทโรจนภัทรจำกัด เป็นบริษัทของคนไทย สมุนไพรไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับ ราคาที่ชาวบ้านซื้อได้ด้วยราคาแค่ขวดละสามร้อยกว่าบาททานได้เกือบเดือนคุ้มค่าเป็นอย่างมากเป็นสินค้าดีมีคุณภาพใช้ดีจริง ต้องย้ำว่าดีจริงๆ
  มีผู้ป่วยใช้แล้วดีจึงบอกต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกต์ ความดัน โรคเก๊าต์ เหน็บชา ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อ ไมเกรน เบาหวาน ภูมิแพ้ ฯลฯ
  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายได้ดีมากๆ รับตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วไปและตัวแทนระดับจังหวัดและตัวแทนระดับอำเภอด่วน
  ตอนนี้นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแผนการตลาดดีที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก เชิญท่านเข้าไปศึกษาและกรอกสมัครข้อมูลรับเวปไซด์ฟรีได้ที่นี่ http://www.rpghouse.net/?id=kuen

  ขอบคุณครับ หรือสอบถามข้อมูลที่คุณขวัญเมือง 083-1529294

  สวัสดีครับ
  ผมขออนุญาตนำเสนอธุรกิจแนวใหม่เป็นธุรกิจที่ดีและน่าสนใจมากที่เรามองข้ามไม่ได้จริงๆกับสมุนไพรดีๆของคนไทย
  ให้ชีวิตใหม่และโอกาสที่ดีแก่ผู้ป่วย ทำแล้วเรามีรายได้มั่นคงผลตอบแทนงดงามมากๆ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องทานยาราคาแพงหรืออาหารเสริมราคาหลักพันอีกต่อไปแล้วครับ สินค้าของบริษัทโรจนภัทรจำกัด เป็นบริษัทของคนไทย สมุนไพรไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับ ราคาที่ชาวบ้านซื้อได้ด้วยราคาแค่ขวดละสามร้อยกว่าบาททานได้เกือบเดือนคุ้มค่าเป็นอย่างมากเป็นสินค้าดีมีคุณภาพใช้ดีจริง ต้องย้ำว่าดีจริงๆ
  มีผู้ป่วยใช้แล้วดีจึงบอกต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกต์ ความดัน โรคเก๊าต์ เหน็บชา ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อ ไมเกรน เบาหวาน ภูมิแพ้ ฯลฯ
  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายได้ดีมากๆ รับตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วไปและตัวแทนระดับจังหวัดและตัวแทนระดับอำเภอด่วน
  ตอนนี้นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแผนการตลาดดีที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก เชิญท่านเข้าไปศึกษาและกรอกสมัครข้อมูลรับเวปไซด์ฟรีได้ที่นี่ http://www.rpghouse.net/?id=kuen

  ขอบคุณครับ หรือสอบถามข้อมูลที่คุณขวัญเมือง 083-1529294

  สวัสดีครับ
  ผมขออนุญาตนำเสนอธุรกิจแนวใหม่เป็นธุรกิจที่ดีและน่าสนใจมากที่เรามองข้ามไม่ได้จริงๆกับสมุนไพรดีๆของคนไทย
  ให้ชีวิตใหม่และโอกาสที่ดีแก่ผู้ป่วย ทำแล้วเรามีรายได้มั่นคงผลตอบแทนงดงามมากๆ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องทานยาราคาแพงหรืออาหารเสริมราคาหลักพันอีกต่อไปแล้วครับ สินค้าของบริษัทโรจนภัทรจำกัด เป็นบริษัทของคนไทย สมุนไพรไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับ ราคาที่ชาวบ้านซื้อได้ด้วยราคาแค่ขวดละสามร้อยกว่าบาททานได้เกือบเดือนคุ้มค่าเป็นอย่างมากเป็นสินค้าดีมีคุณภาพใช้ดีจริง ต้องย้ำว่าดีจริงๆ
  มีผู้ป่วยใช้แล้วดีจึงบอกต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกต์ ความดัน โรคเก๊าต์ เหน็บชา ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อ ไมเกรน เบาหวาน ภูมิแพ้ ฯลฯ
  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายได้ดีมากๆ รับตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วไปและตัวแทนระดับจังหวัดและตัวแทนระดับอำเภอด่วน
  ตอนนี้นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแผนการตลาดดีที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก เชิญท่านเข้าไปศึกษาและกรอกสมัครข้อมูลรับเวปไซด์ฟรีได้ที่นี่ http://www.rpghouse.net/?id=kuen

  ขอบคุณครับ หรือสอบถามข้อมูลที่คุณขวัญเมือง 083-1529294

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *