ใครเคยใช้ Wikipedia หรือ Wikimedia บ้าง

ใครเคยใช้ Wikipedia หรือ Wikimedia บ้าง

สวัสดีค่ะ
พอดีว่าวันนี้ได้รับเมล์จาก Wikipedia เรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนบริจาค โดยขอให้ช่วยส่งต่ออีเมล์ไปยังเพื่อนหรือคนที่รู้ว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จาก Wikipedia แค่หนึ่งคน เพราะแค่หนึ่งคนที่เราส่งต่อไปนั้นถ้าหากเค้าช่วยบริจาคแค่คนละเล็กละน้อย ก็จะเพียงพอที่จะช่วยเหลือ Wikipedia ได้แล้ว (ความจริงคือมีคนใช้ Wikipedia จำนวนมาก ทั่วโลก) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ Wikipedia มีก็ไม่ได้ต่างจากการใช้งานของเว็บไซต์ใหญ่ๆที่ต้องใช้ Server และ staff เป็นจำนวนมาก แต่ในเรื่องของรายได้นั้นมาจากการรับบริจาคเพราะ Wikipedia เป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร ให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางโดยไม่มีโฆษณา ดังนั้นการบริจาคอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ Wikipedia ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด

ถ้าเห็นประโยชน์ของ Wikipedia ก็อยากให้ช่วยกันค่ะ แค่คนละเล็กน้อยก็สามารถสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆกับคนจำนวนมากมายได้

Dear Pattanan,

Here’s how the Wikipedia fundraiser works: Every year we raise just the funds that we need, and then we stop.

Because you and so many other Wikipedia readers donated over the past weeks, we are very close to raising our goal for this year by December 31 — but we’re not quite there yet.

You’ve already done your part this year. Thank you so much. But you can help us again by forwarding this email to a friend who you know relies on Wikipedia and asking that person to help us reach our goal today by clicking here and making a donation.

If everyone reading this email forwarded it to just one friend, we think that would be enough to let us end the fundraiser today.

Of course, we wouldn’t turn you down if you wanted to make a second donation or a monthly gift.

Google might have close to a million servers. Yahoo has something like 13,000 staff. We have 679 servers and 95 staff.

Wikipedia is the #5 site on the web and serves 470 million different people every month – with billions of page views.

Commerce is fine. Advertising is not evil. But it doesn’t belong here. Not in Wikipedia. Wikipedia is something special. It is like a library or a public park. It is like a temple for the mind. It is a place we can all go to think, to learn, to share our knowledge with others.

When I founded Wikipedia, I could have made it into a for-profit company with advertising, but I decided to do something different. We’ve worked hard over the years to keep it lean and tight. We fulfill our mission, and leave waste to others.

Thanks again for your support this year. Please help spread the word by forwarding this email to someone you know.

Thanks,
Jimmy Wales
Wikipedia Founder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *