Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (16) – พี่สาวคนนี้ที่ยะลา ทำสิ่งที่บางคนนึกไม่ถึง

Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (16) – พี่สาวคนนี้ที่ยะลา ทำสิ่งที่บางคนนึกไม่ถึง

ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ เรามองเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย
นี่อาจเป็นแค่บางส่วน แต่ก็อยากจะมารวบรวมไว้ที่นี่เท่าที่พอทำได้
วันนี้ เป็นโพสต์จาก

Kunn99
3 hrs ·

#คนยะลาเพื่อชาวยะลา
#ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน
#SaveYala
#กล้องแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *