Bangkok, Thailand #1: World’s Best Awards 2008

Bangkok, Thailand #1: World’s Best Awards 2008

ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพฯจะถูกมองว่ามีเหตุการณ์ที่วุ่นวายหรือไม่ปกติ
จากสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดทางการเมืองในบ้านเรา

..แต่ก็ยังมีเรื่องดีๆ ที่อยากหยิบมาฝากค่ะ

Bangkok, Thailand #1: World’s Best Awards 2008
(คลิกเพื่ออ่านต่อจาก Travel MSN ค่ะ)

ประกอบกับว่าเพิ่งกลับจากไปเที่ยวพักผ่อนมา ก็ยังรู้สึกว่าเมืองไทยเราน่าอยู่มากๆ น่าเที่ยวพักผ่อน
ไม่ว่าจะใช้ชีวิตในการเที่ยวพักผ่อนแบบไหน ก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกกันค่ะ โพสต์หน้าจะเอารูปมาฝากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *