Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (15) – แท็กซี่ส่งแพทย์พยาบาลฟรี

Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (15) – แท็กซี่ส่งแพทย์พยาบาลฟรี

ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ เรามองเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย
อาจเป็นแค่บางส่วน แต่ก็อยากจะมารวบรวมไว้ที่นี่ เท่าที่พอทำได้
วันนี้เห็นจากเฟสบุค เพจช้างเผือก เกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่ค่ะ

ช้างเผือก
April 1 at 7:11 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *