Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (13) NIVEA ผลิตแอลกอฮอล์เจลบริจาค

Covid 19 – กับสิ่งดีๆที่เราเห็น (13) NIVEA ผลิตแอลกอฮอล์เจลบริจาค

ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ เรามองเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย
อาจเป็นแค่บางส่วน แต่ก็อยากจะมารวบรวมไว้ที่นี่ เท่าที่พอทำได้

วันนี้ เป็นโพสต์จาก
NIVEA
19 hrs ·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *