Tag: มาตรฐานการผลิตยา

Business Storyline 2: มาตรฐาน 6 S คืออะไร

Business Storyline 2: มาตรฐาน 6 S คืออะไร

เราอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์และสุขภาพมานับตั้งแต่เลือกเรียนจนได้ทำงานมาถึงวันนี้ ก็นานมากพอสมควร จึงเป็นธรรมดาที่จะสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงที่มาที่ไปของสินค้าที่จะเลือกใช้ ไม่เฉพาะแต่ที่จะเลือกนำมาเพื่อใช้กับลูกค้า แต่รวมถึงการใช้กับตัวเองและกับคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีมากมายในท้องตลาด ดังนั้นในการเลือกซื้อแต่ละครั้งนั้น เราควรศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อน เพราะเราอาจเสี่ยงในการนำผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ร่างกาย คือแทนที่จะนำเข้าไปเพื่อช่วยปกป้อง แต่อาจกลายเป็นการนำสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกายก็เป็นได้ ดังนั้น เราควรเลือกจากแหล่งที่มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริง โดยมีการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานนั้นอย่างเข้มงวด ตัวอย่างมาตรฐานการผลิตเช่น มาตรฐาน GMP, มาตรฐาน 6 S Related Posts:Business Storyline 1: DNA THE NEXT WAVESpam E-mails Tracking Siteบริจาคร่างกาย ยื่นเอกสารจากที่บ้านได้