Tag: อาสาสมัครช่วยเหลือ

ข้อมูลสำคัญ/เบอร์ฉุกเฉิน/ข้อมูลบริจาค/รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลสำคัญ/เบอร์ฉุกเฉิน/ข้อมูลบริจาค/รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แนะนำแหล่งข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงติดตามสถานณ์การน้ำท่วมและการช่วยเหลือ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ศูนย์ข้อมูลน้ำท่วม เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Thaiflood.com รวมข้อมูลศูนย์อพยพ | ที่จอดรถ | จุดรับน้ำสะอาด | แผนที่-พื้นที่ประสบภัย | รับแจ้งการขอความช่วยเหลือ – และให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมข้อมูลข่าวสาร | ความรู้เบื้องต้นเพื่อการช่วยเหลือตัวเอง | ประกาศและการเตือนภัยต่างๆ โดยประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย siamarsa.org เครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์ | ตลาดนัดงานอาสาฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลช่วยเหลือ | แหล่งบริจาค | รับอาสาสมัคร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ : National Disaster Warning Center รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อการแจ้ง – เตือนภัย | ข้อมูลความรู้ – รายงาน – ประกาศเตือนภัยทางธรรมชาติทุกประเภทของประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำ…