ข้อมูลสำคัญ/เบอร์ฉุกเฉิน/ข้อมูลบริจาค/รับอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แนะนำแหล่งข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงติดตามสถานณ์การน้ำท่วมและการช่วยเหลือ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ศูนย์ข้อมูลน้ำท่วม เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Thaiflood.com รวมข้อมูลศูนย์อพยพ | ที่จอดรถ | จุดรับน้ำสะอาด | แผนที่-พื้นที่ประสบภัย | รับแจ้งการขอความช่วยเหลือ – และให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมข้อมูลข่าวสาร | ความรู้เบื้องต้นเพื่อการช่วยเหลือตัวเอง | ประกาศและการเตือนภัยต่างๆ โดยประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย siamarsa.org เครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์ | ตลาดนัดงานอาสาฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์ […]