Tag: เพื่อน

เวลาผ่านไป.. เราแค่ใช้เวลาในสิ่งที่ต่างกัน

เวลาผ่านไป.. เราแค่ใช้เวลาในสิ่งที่ต่างกัน

เห็นข่าวนี้แล้ว เราก็อดคิดถึงเพื่อนๆไม่ได้เหมือนกันนะคะ เป็นธรรมดาค่ะ.. ก็มีช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน และช่วงเวลาที่แยกจากกันไป เวลาผ่านไปนานเท่ากันก็จริง.. แต่เราเลือกใช้เวลากับบางสิ่งที่แตกต่างกัน เราได้พบเจอกับผู้คนในเส้นทางที่แตกต่างกัน แม้บางครั้งเราพบเจอสิ่งเดียวกัน แต่เราก็ อาจคิดต่างกัน แต่เราก็ ยังเป็นเพื่อนกัน.. เมื่อเวลาผ่านไป เราต่างเติบโตขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่อายุที่มากขึ้นเท่านั้น หากเพื่อนอยู่ในเส้นทางที่เรามองเห็นแล้วว่ายังมืดมน ก็หวังว่าเพื่อนจะเปลี่ยนแปลง มาอยู่บนทางสว่าง ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อยังคงคุณค่าของตัวเองไว้ มาดูคลิปนี้กันค่ะ มาให้กำลังใจเพื่อนกัน Related Posts:ความเสียหายจากพายุนาร์กีส ในประเทศพม่าเชิญชวนบริจาคเสื้อผ้า ให้ชาวเกาะพะลวยผลสอบภาคทฤษฏี สาขาการแพทย์แผนไทย ปี2551