Tag: เรารักในหลวง

พระราชโองการ ร.10 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชโองการ ร.10 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชโองการ หรือพระบรมราชโองการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่บ่อยนักที่จะเห็นพระราชโองการหรือพระบรมราชโองการที่นอกเหนือจากนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ พระราชโองการฉบับล่าสุด ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯทุกช่อง พระราชโองการ ประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 8 ก.พ.62 เวลา 22.40 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  Related Posts:พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556สอบแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 59

วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 59

เมื่อวานเป็นวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 59 เราเองลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธินอกเขตมาลงคะแนนที่กาฬสินธุ์ค่ะ กว่าจะไปถึงจุดลงคะแนน(นอกเขต) ที่เราลงทะเบียนไว้แล้วนั้น ก็พยายามหาสถานที่/แผนที่ของจุดที่ให้ไปใช้สิทธิก็หาไม่เจอค่ะ ดังนั้นก็ไปค่ะแต่ผิดที่ก่อน อิอิ (ก็ยังนึกแปลกใจค่ะ ว่าทำไมต้องจัดกันคนละที่ด้วย) ตอนแรกเดินไป แต่พอรู้ว่าไม่ใช่ต้องไปอีกที่นึง ก็เดินกลับมาเอารถขับไปค่ะ เพราะไกลกันพอสมควร แต่ถึงยังไงก็ต้องไปค่ะ แม้จะต้องละหน้าร้านเพื่อไปใช้สิทธินี้ก็ตาม Related Posts:กำหนดเวลาเรียน แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรม ครั้งที่2และแล้วก็ถึงวันเลิกคบกัน กับอเมซอน KDPคิดมุมไหน เราก็ใช้เวลาในชีวิตกับความคิดแบบนั้น