Tag: แผนที่

การใช้แผนที่น้ำท่วมทางหลวงกับ google maps

การใช้แผนที่น้ำท่วมทางหลวงกับ google maps

จากการที่ได้ใช้ประโยชน์จาก”แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ ของกรมทางหลวง” ประกอบการเดินทางให้กับญาติๆ แล้วเห็นว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆ น่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆในกรณีที่ไม่แน่ใจเส้นทางได้ด้วย เลยมาแชร์การใช้แผนที่นี้ในแบบของเรานะคะ ให้คลิกเปิดดู แผนที่น้ำท่วมทางหลวง ในขนาดใหญ่กว่า เพื่อไปดูรายละเอียดของเส้นทางน้ำท่วมและกำหนดเส้นทางที่เราต้องการจะเดินทาง กำหนดเส้นทางที่เราจะเดินทาง โดยคลิกที่ ขอเส้นทาง ที่อยู่ด้านบน ใส่ชื่อสถานที่ที่เป็นต้นทาง ในช่อง A และใส่ชื่อสถานที่ปลายทาง ในช่อง B ถ้ามีหลายจุดที่จะต้องผ่านก็คลิกเพิ่มจุดหมายลงไปด้วยก็ดีค่ะ แผนที่ก็จะกำหนดให้เป็นเส้นทางที่ผ่านจุดนั้นด้วย (ถ้าไม่กำหนด มันจะกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุดให้) หรือจะไปคลิกสถานที่ในตัวแผนที่เลยก็ได้ โดยคลิกขวาในตำแหน่งที่เราจะเดินทางแล้วเลือก “เส้นทางจากที่นี่” เป็นต้นทาง และไปคลิกขวาที่จุดปลายทางเลือก “เส้นทางสู่ที่นี่” เป็นปลายทาง เพิ่มจุดหมายก็ไปคลิกขวาแล้วเลือกเพิ่มจุดหมายได้เหมือนกัน กำหนดเสร็จแล้วก็มาคลิก ขอเส้นทาง ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้แผนที่แสดงเส้นทางตามที่เรากำหนดไว้ เมื่อได้แผนที่ “เส้นทางการขับรถไปยังจุดหมายที่เราเลือก” ออกมาแล้ว ก็ไปคลิกที่เมนูด้านขวา-บนตัวแผนที่ให้แสดง “แผนที่น้ำท่วมทางหลวง” ด้วย จะได้ออกมาพร้อมกันสองแผนที่ซ้อนกัน จากนั้นเราก็มาคลิกขยายภาพดูเส้นทางที่เรากำหนดไว้ค่ะ ดูรายละเอียดประกอบกับแผนที่น้ำท่วมของกรมทางหลวง ว่าตรงกับจุดที่น้ำท่วมหรือเปล่าและควรจะไปตรงไหน หรือเลี่ยงตรงไหนบ้าง ก็มองๆไปค่ะ ก็แค่นี้ค่ะ ที่ใช้งานมา แต่ถ้าเราเดินทางไกลหน่อย ก็อาจคัดลอกเส้นทางที่ต้องผ่านเอามาเรียบเรียงไว้เผื่อว่าจำเส้นทางไม่ได้ก็จะช่วยได้มาก ถ้ายังสงสัย โทรสอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 หรือโทรถามตำรวจทางหลวง โทร. 1193…