Tag: โรงพิมพ์ออนไลน์

ครั้งแรก กับการสั่งงานพิมพ์ ผ่านระบบออนไลน์

ครั้งแรก กับการสั่งงานพิมพ์ ผ่านระบบออนไลน์

จากการที่เราเคยเสาะหาการสั่งงานพิมพ์สำหรับงานกลุ่ม แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปที่โรงพิมพ์บ่อยๆ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา เคยได้รับการติดต่อ ให้ทดลองใช้บริการพิมพ์งานในรูปแบบต่างๆ แต่ครั้งนี้เป็นการใช้บริการ โดยสั่งงาน ผ่านระบบออนไลน์ ..ล้วนๆ ซึ่งเราเองก็เป็นคนชอบอะไรๆผ่านออนไลน์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะซื้อของ ขายของ พูดคุย ติดตามข่าว ฯลฯ หรือแม้แต่ทำธุรกิจ ก็ชอบออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ งานนี้ก็เลยรู้สึกสนใจของที่นี่มากๆ ก็แหม.. นี่มันยุคดิจิตอลแล้วนี่คะ ^_^ Related Posts:กำหนดการสอบทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประจำปีนี้กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556