Road of Y-SPAN #5 “Y-Span in PDR 2015″

Road of Y-SPAN #5 “Y-Span in PDR 2015″ การที่เราจะบริโภคสิ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้าสู่ร่างกาย ควรมีความมั่นใจในกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลตามงานวิจัยได้จริง (ถ้าไม่มีงานวิจัย ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะ) ลองดูคลิปนี้จะพอเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ ว่าทำไม เรื่องที่คุณอาจสนใจ:Road of Y-SPAN #6 Sold Out!Y-Span resourceRoad of Y-SPAN #4 คำถามที่คุณอาจสงสัยRoad of Y-SPAN #2 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

Road of Y-SPAN #4 คำถามที่คุณอาจสงสัย

Road of Y-SPAN #4 กับคำถามที่คุณอาจสงสัย “Q&A Y-Span” กว่า10 คำถามและคำตอบที่คุณต้องทึ่ง.. รู้ลึก รู้จริง กับข้อมูลของเอจล็อค วาย-สแปน (ageLOC Yspan) โดย 2 นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ดร.โจเซฟ แชง และ ดร.แองเจล่า มาสทาลูดิส เรื่องที่คุณอาจสนใจ:Road of Y-SPAN #5 “Y-Span in PDR […]

Business Storyline 2: มาตรฐาน 6 S คืออะไร

เราอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์และสุขภาพมานับตั้งแต่เลือกเรียนจนได้ทำงานมาถึงวันนี้ ก็นานมากพอสมควร จึงเป็นธรรมดาที่จะสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงที่มาที่ไปของสินค้าที่จะเลือกใช้ ไม่เฉพาะแต่ที่จะเลือกนำมาเพื่อใช้กับลูกค้า แต่รวมถึงการใช้กับตัวเองและกับคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีมากมายในท้องตลาด ดังนั้นในการเลือกซื้อแต่ละครั้งนั้น เราควรศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อน เพราะเราอาจเสี่ยงในการนำผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ร่างกาย คือแทนที่จะนำเข้าไปเพื่อช่วยปกป้อง แต่อาจกลายเป็นการนำสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกายก็เป็นได้ ดังนั้น เราควรเลือกจากแหล่งที่มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริง โดยมีการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานนั้นอย่างเข้มงวด ตัวอย่างมาตรฐานการผลิตเช่น มาตรฐาน GMP, มาตรฐาน 6 S เรื่องที่คุณอาจสนใจ:Business Storyline 1: DNA THE NEXT […]