Tag: แพทย์แผนไทย

Updated news and information about thai traditional medicine.
เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

สัมมนาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 4 ก.ย. 56

สัมมนาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 4 ก.ย. 56

คลิปงานสัมมนางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อ 4 ก.ย. 56 ใครไม่ได้ไปร่วมงาน แต่อยากติดตามข้อมูลข่าวสาร ในวงการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสอบ-ไม่สอบ ในปีนี้ มันเกิดอะไรขึ้น และจะเป็นยังไงต่อไป.. ไปติดตามดู-ฟังกันค่ะ ยาวสักหน่อย เพราะถ่ายทอดเต็มกว่าสามชั่วโมงค่ะ Related Posts:งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๕แถลงการณ์คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 27 ก.ย.2553Miracles happen everyday…

ประกาศแจ้งเลื่อน วัน เวลา สอบการแพทย์แผนไทยประจำปี 2556

ประกาศแจ้งเลื่อน วัน เวลา สอบการแพทย์แผนไทยประจำปี 2556

ประกาศด่วน เรื่องแจ้งเลื่อน วัน เวลา ในการสอบสาขาการแพทย์แผนไทยประจำปี 2556 โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์ทางเลือก วันที่ 22 เมษายน 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ปัจจุบันแพทย์แผนไทยได้มีกฎหมายกาหนดให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 โดยมีสภาการแพทย์แผนไทยเป็นองค์กรบริหารงานมีผลทาให้กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประจาปี 2556 ไม่สามารถจัดสอบในเดือนพฤษภาคม นี้ได้ทัน จาเป็นต้องเลื่อนการสอบออกไปและถ้ามีความคืบหน้าใดๆ สภาการแพทย์แผนไทยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยด่วน ที่มา: www.mrd.go.th/mrd [ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2556] Related Posts:พระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556เปิดรับสมัครสอบแพทย์แผนไทยประจำปี 2556 แล้วความคืบหน้าของการสอบการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2553

เปิดรับสมัครสอบแพทย์แผนไทยประจำปี 2556 แล้ว

เปิดรับสมัครสอบแพทย์แผนไทยประจำปี 2556 แล้ว

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2556 แล้วค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บสำนักสถานพยาบาลและกองการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th/mrd หรือที่ ประกาศรับสมัครสอบความรู้และรับใบอนุญาต สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2556 http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000006153538.pdf Related Posts:ผลสอบภาคปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ประกาศออกมาแล้วพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556แถลงการณ์คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 27 ก.ย.2553

ผลสอบภาคปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ประกาศออกมาแล้ว

ผลสอบภาคปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ประกาศออกมาแล้ว

ผลสอบภาคปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ที่สอบไปเมื่อ 7-11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ประกาศผลสอบออกมาแล้วนะคะ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลฯค่ะ http://www.mrd.go.th/mrd หรือที่   http://mrd.hss.moph.go.th/display_news.jsp?id=N00000000423 เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย ขอให้โชคดีนะคะ ป.ล.อัพเดทลิงค์ให้คลิกไปดูรายชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะ (เป็นไฟล์จากเว็บสำนักฯ-ฉบับวันที่แก้ไข 04/02/2013) Related Posts:ผลสอบภาคทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ออกมาแล้วแจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555การสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

สำหรับกำหนดการ-สถานที่และแนวทางในการสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ประจำปี 2555 นี้ จากประกาศที่ออกมาแล้ว จะมีการสอบด้วยกันสองรูปแบบ คือสอบด้วยการเขียนตอบแบบอัตนัยหรือเติมคำ และแบบการสอบด้วยการนวดหรือปฏิบัติจริง โดยจะต้องสอบทั้งสองรูปแบบนี้ตามวัน-เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ให้ รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. (สอบอัตนัย/เติมคำ) สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี และ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม (สอบปฏิบัติจริง) สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กลุ่มที่ 1…

แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

ประกาศล่าสุดจากเว็บสำนักสถานพยาบาลฯวันนี้ค่ะ เรื่องแจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทเภสัชกรรมไทย เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทเวชกรรมไทย วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเภทการผดุงครรภ์ไทย เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทการนวดไทย (สอบอัตนัย/เติมคำ) และ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะประเภทการนวดไทย สอบปฏิบัติจริง) สถานที่สอบ ห้องประชุม…

การสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

การสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555

ประกาศจากเว็บไซต์ สำนักสถานพยาบาลฯ วันนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555) มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 และก็มี ประกาศด่วน เรื่องการสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ด้วยค่ะ Related Posts:แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555ผลสอบภาคทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ออกมาแล้ว

ผลสอบภาคทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ออกมาแล้ว

ผลสอบภาคทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555 ออกมาแล้ว

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่องผลการสอบภาคทฤษฎี ประจำปี 2555 ที่สอบไปเมื่อ 5-7 พ.ค. 2555 นี้ ประกาศผลสอบออกมาแล้วนะคะ ดูรายชื่อได้ที่เว็บสำนักสถานพยาบาลฯค่ะ www.mrd.go.th สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถดูผลคะแนนของตัวเองได้ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นะคะ ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ Related Posts:การสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555แจ้งกำหนดการสอบสาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 2555

“มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์”

“มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์”

“มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์” ได้ไปอ่านบทความนี้มาหลายวันมากแล้วค่ะ คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว แต่เห็นยังมีใช้และวางขายกันมากมายในหลายรูปแบบ เลยไปหยิบบทความนี้มาฝาก เผื่อจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่อาจจะหาข้อมูลนี้อยู่นะคะ ระยะนี้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการใช้มะรุมรักษาโรคต่างๆ และพบกระทู้ข่าวใน Internet มากมาย รวมทั้งมีโทรศัพท์เข้ามาถามที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรอยู่บ่อยครั้ง ทางสำนักงานฯ จึงรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นแนวทางที่จะช่วยในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์มะรุมต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันหรือรักษาโรค ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบพืชสด แห้ง เป็นแคปซูล หรือเป็นสารสกัด ในตำรายาพื้นบ้านใช้ใบมะรุมพอกแผลช่วยห้ามเลือด ทำให้นอนหลับ เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ และช่วยแก้ไข้ ใช้ส่วนดอกและผลเป็นยาบำรุง ขับปัสสาวะ และแก้ไข้ ใช้ส่วนเมล็ดบดพอกแก้ปวดตามข้อ และแก้ไข้ ในภาพรวมของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองพบว่า มะรุมมีฤทธิ์ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ต้านการเกิดเนื้องอก ต้านมะเร็ง ลดระดับคอเลสเตอรอล ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกันตับอักเสบ ต้านออกซิเดชัน ต้านเชื้อแบคทีเรีย ลดระดับน้ำตาล และฤทธิ์ต้านการอักเสบ Related Posts:ผลการรักษาของยา กับผู้สูงอายุข่าวด่วน.. เรื่องการเลื่อนสอบภาคทฤษฏีแพทย์แผนไทย จากเดิมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2552 ไปเป็นวันที่…ผลสอบแพทย์แผนไทยภาคปฏิบัติ ปี 2552 ประกาศออกมาแล้ว

สอบแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555

สอบแพทย์แผนไทย ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555

ข่าวจากเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลฯ แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบ การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 33 (1)(ก) ภาคทฤษฎี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ประเภทเวชกรรมไทย 1 เวลา 13.00-16.00 น. ประเภทเวชกรรมไทย 2 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ประเภทเภสัชกรรมไทย เวลา 13.00-16.00 น. ประเภทการนวดไทย วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ประเภทการผดุงครรภ์ไทย — ดูสถานที่สอบและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แหล่งที่มาค่ะ: เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลฯ www.mrd.go.th Related Posts:กำหนดการและแนวทางสอบภาคปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย…