Technorati

Technorati

หลังจากลง wordpress template อันใหม่เรียบร้อยแล้วก็อยากลง plug-in อีกอย่างนึงด้วย นั่นก็คือ Technorati tag cloud เพือดูความนิยมในหัวข้อที่อ่าน ซึ่งต้องไป add blog นี้เพิ่มก่อนใช้งานด้วย และหนึ่งในขั้นตอนนั้นเราก็เลือกแสดงความเป็นเจ้าของเว็บบล็อกนี้ด้วยการนำลิงค์ที่เค้าสร้างไว้ให้ตามภาพที่เห็น

 Technorati-add-blog

มาโพสต์ที่หน้านี้ด้านล่างนี้ค่ะ

Technorati Profile

ป.ล. สรุปว่ายังไม่ได้ใช้ plug-in ตัวนี้นะคะ แต่ได้ add blog นี้เข้าไปที่ technorati เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *