(รู้ยัง) ไปรษณีย์ บริการรับพัสดุถึงบ้าน ไม่มีบวกเพิ่ม !

ขอบคุณที่มา 

📣 ไปรษณีย์ส่งให้ ไปรับพัสดุถึงบ้านไม่มีบวกเพิ่ม ไม่ต้องออกมาเสี่ยงไวรัส ตามนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ไม่ต้องมาไปรษณีย์ ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ไม่คิดค่าเข้ารับสิ่งของ ส่งได้ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ 💖 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

ไปรษณีย์ บริการรับพัสดุถึงบ้าน ไม่มีบวกเพิ่ม
ไปรษณีย์ บริการรับพัสดุถึงบ้าน ไม่มีบวกเพิ่ม

บริการที่ฝากส่ง

 1. EMS ในประเทศ ค่าบริการตามน้ำหนักสิ่งของ
 2. ลงทะเบียนในประเทศ ค่าบริการตามน้ำหนักสิ่งของ
 3. ยิ้มสู้ – 19 ค่าบริการเหมาจ่าย 19 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม)

ขั้นตอนเตรียมส่งของ

 1. หุ้มห่อสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง
 2. เขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของทั้งผู้ส่งและผู้รับ บนกล่อง/ซอง
 3. ชั่งน้ำหนัก/ประมาณการน้ำหนักของสิ่งของ
 4. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับสิ่งของ หรือฝากส่งกับบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ โปรดแจ้งขนาดสิ่งของและน้ำหนัก
 5. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด

ยิ้มสู้-19

บริการยิ้มสู้ -19
บริการยิ้มสู้ -19
 1. ส่งสิ่งของราคาประหยัด ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล (แอลกอฮอล์แบบน้ำไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากเป็นวัตถุไวไฟ) ฯลฯ
 2. เหมาจ่าย 19.-/ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 1 กก.
 3. ส่งได้ทั้งแบบซองและกล่อง สำหรับซอง ขนาดไม่เกินซอง C4 (23×33 ซม.) และกล่อง ขนาดไม่เกินกล่องสำเร็จรูป ค. (20x30x11 ซม.)
 4. เลือกใช้บริการเสริมเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้ผ่าน Application Wallet@Post ค่าธรรมเนียม 10.-/ชิ้น

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *