เราอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์และสุขภาพมานับตั้งแต่เลือกเรียนจนได้ทำงานมาถึงวันนี้ ก็นานมากพอสมควร จึงเป็นธรรมดาที่จะสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข่าวสารต่างๆ รวมถึงที่มาที่ไปของสินค้าที่จะเลือกใช้ ไม่เฉพาะแต่ที่จะเลือกนำมาเพื่อใช้กับลูกค้า แต่รวมถึงการใช้กับตัวเองและกับคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีมากมายในท้องตลาด ดังนั้นในการเลือกซื้อแต่ละครั้งนั้น เราควรศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อน เพราะเราอาจเสี่ยงในการนำผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ร่างกาย คือแทนที่จะนำเข้าไปเพื่อช่วยปกป้อง แต่อาจกลายเป็นการนำสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกายก็เป็นได้ ดังนั้น เราควรเลือกจากแหล่งที่มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริง โดยมีการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานนั้นอย่างเข้มงวด ตัวอย่างมาตรฐานการผลิตเช่น มาตรฐาน GMP, มาตรฐาน 6 S

ส่วนใหญ่เราเคยได้ยินแต่ GMP เพราะเป็นมาตรฐานการผลิตยาในบ้านเมืองเรา ส่วนมาตรฐานควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน 6 S นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้ในวงการการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค คือ :
1.การคัดเลือก (Selection)
2.การหาแหล่งวัตถุดิบ (Sourcing)
3.การวิเคราะห์ทางโครงสร้างสารประกอบ (Structure)
4.การเข้มงวดด้านมาตรฐานของการผลิต (Standardization)
5.ความปลอดภัยในการบริโภค (Safety)
6.มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลีนิคสนับสนุน (Substantiation)
คือมีการควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ โครงสร้าง การวิเคราะห์ ความปลอดภัยและผลิตอย่างเข้มงวด จนถึงการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการยืนยันด้วยการศึกษาทั้งก่อนการใช้และหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาดูวิดิโอแทนคำอธิบายดีกว่าค่ะ

จากตัวอย่างง่ายๆว่าอะไรคือการเลือก และอย่างไรคือ 6S (ความยาว 6.36นาที)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *