ประกาศจากเว็บไซต์ สำนักสถานพยาบาลฯ วันนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555)
มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555
และก็มี ประกาศด่วน เรื่องการสอบแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ด้วยค่ะ

ประกาศด่วน (แก้ไขตามฉบับวันที่ 5 มิ.ย.55)
ขอให้ผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการสอบปฏิบัตินวด ในแบบแจ้งความประสงค์
และส่งให้สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 นี้

บัญชีรายชื่อที่ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบสาขาแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 ซึ่งจะมีทั้งท่านที่สอบผ่านภาคทฤษฎีในปีนี้ และท่านที่เคยสอบผ่านภาคทฤษฎีในปีก่อนหน้านี้ที่ยังมีสิทธิสอบเฉพาะภาคปฏิบัติในปีนี้ด้วยนะคะ (ตรวจดูรายชื่อตามประกาศได้ค่ะ)

จากประกาศนี้เข้าใจเองว่า คงมีการส่งเอกสารแนบเพื่อให้ ระบุความต้องการว่าจะสอบนวด ภาคปฏิบัติแบบไหน (แบบทั่วไป[คือเชลยศักดิ์หรือพื้นบ้าน] กับแบบราชสำนัก)เพราะต้องส่งกลับมายังสำนักฯด้วย แต่ก็สามารถส่งเป็นแฟกซ์ได้ด้วยค่ะ

ที่มา: www.mrd.go.th สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะ (อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 มิ.ย. 2555)

 • ไฟล์ประกาศด่วน(พร้อมแบบแจ้งความประสงค์) :  www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/148.pdf
  (หลังวันที่ 10 มิ.ย. ไม่มีแบบแจ้งความประสงค์แล้วนะคะ แต่จะเป็นไฟล์ปรับปรุงเรื่องกำหนดการและแนวทางการสอบ-150.pdf)
 • ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2555 : www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/147.xls
 • ไฟล์กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ และแนวทางในการสอบ (เพิ่มเติม ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2555) :  http://www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/150.pdf

3 Replies

 1. สรุปว่าใบแจ้งความประสงค์การสอบนวดภาคปฏิบัติ ให้ส่งกลับภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 นี้นะคะ
  (ที่มา- ข้อมูลจากเว็บสำนักสถานพยาบาลฯ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555) ค่ะ

 2. ต้องขอตอบว่าไม่ทราบจริงๆค่ะ ปกติถ้าเป็นการสอบทฤษฎีก็อย่างน้อยสิบห้าวันขึ้นไปหลังการสอบน่ะค่ะ แต่การสอบภาคปฏิบัติอาจนานกว่านั้นและในปีนี้มีการนวดจริงด้วย น่าจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอสมควรเลย

  ยังไงก็รอผู้รู้จริงมาช่วยตอบเพิ่มเติมให้นะคะ
  ป.ล.ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *