ตู้ปันสุข ตู้เติมใจให้กัน
เราเติม ท่านหยิบ
“หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้-แบ่งปัน”

>>จากโครงการนี้ มีผู้ไปขยายต่อมากมาย น่าชื่นใจค่ะ<< กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ นำตู้ปันสุข พร้อมของอุปโภคบริโภค ไปตั้งแบ่งปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดสิ่งของอุปโภค บริโภคนำไปใช้(แต่พอดี) และให้ผู้ที่พอมีมาใส่ปันสุขให้ผู้อื่น ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมแบ่งปันสุข สามารถนำสิ่งของมาใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้ได้ สำหรับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนก็สามารถนำสิ่งของไปใช้ได้ ซึ่งต่อมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และร่วมมาปันสุข โดยนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารใช้ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิต โดยโครงการ “ ตู้ปันสุข เติมใจ “ นำตู้กับข้าวบรรจุ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น มาวางไว้ในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้คนสามารถมาหยิบสิ่งของในตู้ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวคิดสร้างสังคมแบ่งปัน โดยได้เริ่มวางตู้ครั้งแรกเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 และมีประชาชนทั่วไปแวะเวียนมาเปิดตู้เลือกและนำสิ่งของไปตามต้องการ เป็นระยะๆ พร้อมทั้งมีการเขียนโน๊ต ขอบคุณ ในน้ำใจที่มอบให้ไว้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *