Biophotonic Scanner คืออะไร

Biophotonic Scanner คืออะไร

Biophotonic Scanner คืออะไร

biophotonics

“สารต้านอนุมูลอิสระ” หรือที่มักเรียกกันว่า “สารต้านมะเร็ง”เราคงได้ยินกันมานานแล้ว แต่เครื่องตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ Biophotonic Scanner นี่ล่ะเป็นยังไง วันนี้เรามารู้จักกันอีกนิดดีมั้ยคะ ว่าสำคัญยังไงกับสุขภาพเรา
ดูจากคลิปสั้นๆนี้กันค่ะ เข้าใจได้ง่ายมากๆเลย

Biophotonic Scanner คืออะไร

ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ คือเครื่องตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ แคโรทีนอยด์ ที่ผิวหนัง โดย แคโรทีนอยด์ เป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีอยู่ในพืช ผักผลไม้ ที่ร่างกายจะได้รับจากการทานเข้ามาเท่านั้น โมเลกุลของแคโรทีนอยด์ จะหมดสภาพไปเมื่อจับกับอนุมูลอิสระ และทำให้อนุมูลอิสระนั้นไม่อยู่ในสถานะ ที่จะไปทำลายเซลล์ได้ หนึ่งโมเลกุลของแคโรทีนอยด์ สามารถจับกับอนุมูลอิสระได้ 20 อนุมูลอิสระ หรือมากกว่า ดังนั้นการที่เราสามารถรู้ระดับของสารแคโรทีนอยด์ได้ ก็สามารถบอกถึงระดับโดยรวมของสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องร่างกายได้ ดังนั้นระดับของแคโรทีนอยด์ที่สูง ก็แสดงถึงความแข็งแกร่ง ของเครือข่ายการต้านทานอนุมูลอิสระของร่างกาย

เทคโนโลยีของเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์มาจากไหน?

เทคโนโลยีของเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีชื่อ รามาน สเปคโตรสโครปี (Raman Spectroscopy) เกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งค้นพบโดยนักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบล ปี ค.ศ.1930 เซอร์ ซี.วี. ราแมน ทีมค้นคว้าวิจัยจากสถาบันเลเซอร์ แผนกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยยูท่าห์ สหรัฐอเมริกานำทีมโดย ดร. เวอร์เนอร์ เกลเลอร์แมน ได้ใช้เวลากว่า 6 ปี ในการพัฒนาการค้นคว้า นำทฤษฎีของเซอร์ ซี.วี ราแมน มาสร้างเป็นเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ สุดยอดวิทยาการในการวัดระดับ แคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังมนุษย์ ด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ

พัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของ เครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ รุ่นล่าสุดปี 2013 เป็น S3

bio-develop

ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ มีความจำเป็นอย่างไรต่อการดูแลสุขภาพ

ในอดีต การวัดระดับแคโรทีนอยด์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ ต่อต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย ทำได้ด้วยการเจาะเลือด หรือตรวจจากปัสสาวะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง และประมาณ 14 – 21 วันจึงจะทราบผล

สำหรับไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์นั้น เราสามารถวัดระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง บริเวณฝ่ามือ รู้ผล ภายใน 3 นาที ระดับแคโรทีนอยด์ ที่วัดได้ทำให้เราประเมินได้ว่า ร่างกายได้รับสารอาหารเพื่อการปกป้อง อนุมูลอิสระเพียงพอหรือไม่ หากค่าที่วัดได้ต่ำ เราจะต้องดูแล ให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หากค่าที่วัดได้สูง เราจะต้องดูแลให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้สม่ำเสมอเพื่อรักษาให้มีระดับแคโรทีนอยด์สูงอยู่เสมอ เพราะร่างกายเราต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระจากมลภาวะ ควันบุหรี่ หรือแม้แต่จากภายในร่างกายเองอยู่ตลอดเวลา การมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายสูงๆ จะช่วยปกป้องร่างกายจากการถูกอนุมูลอิสระทำร้าย (ผลจากอนุมูลอิสระเช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง และการเสื่อมของร่างกาย)

ค่าสารต้านอนุมูลอิสระ แคโรทีนอยด์ บอกอะไรกับเรา?

แคโรทีนอยด์เป็น สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง (Powerful Antioxidant) การวัดระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง (Skin Carotenoid Score : SCS) ด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ ช่วยให้ทราบระดับความเข้มข้น ของแคโรทีนอยด์ในร่างกาย เพื่อประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ในร่างกายว่าเพียงพอในการปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระหรือไม่

ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ ที่หลากหลาย เพื่อทำงานเป็นโครงข่าย ต่อสู้กับอนุมูลอิสระ เรียกว่า ระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Defense system) ซึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหาร ที่ช่วยเสริมการต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลาย ในปริมาณที่เพียงพอจากอาหาร และ การเสริมอาหาร

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง (SCS)

 1. อาหารที่รับประทานแต่ละวัน : ผู้ที่รับประทานผัก ผลไม้ที่มีแคโรทีนอยด์สูง จะมีค่า ระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังสูง
 2. การเสริมอาหาร : ผู้ที่เสริมอาหารด้วยผลิตภัณฑ์ ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่หลากหลายในปริมาณพอเหมาะอย่าง สม่ำเสมอจะมีระดับ แคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง. สูง
 3. ปริมาณไขมันในร่างกาย : ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีระดับไขมันในร่างกายมากเกินไป ในระดับอายุและเพศของ แต่ละคน มีโอกาสที่ค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง ต่ำ
 4. การดำเนินชีวิตของแต่ละคน : สภาพแวดล้อมที่มีอนุมูลอิสระสูง เช่น ควันบุหรี่, แสง แดด, ความเครียด, มลภาวะ และสารพิษ มีผลทำให้ค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังลดลง
 5. ปัจจัยทางพันธุกรรม : ส่งผลต่อการดูดซึม สารอาหารและแคโรทีนอยด์ที่แตกต่าง กันของร่างกาย จึงมีผลต่อค่าระดับแคโรทีนอยด์ ที่ผิวหนังที่วัดได้

เครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่? ทราบได้อย่างไร?

เครื่อง ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ ใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงินพลังงานต่ำ ในการวัดค่าแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง ซึ่ง Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีได้พิจราณาและตรวจสอบแล้วว่า แสงเลเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่า Carotenoids นี้มีความปลอดภัยไม่ทำอันตรายต่อผิวหนัง ค่าที่วัดได้จากเครื่องสแกนเนอร์ มีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องแม่นยำเทียบเท่ากับการเจาะเลือด จากการศึกษาหนึ่งของดร. คาร์เทน สมิธ ซึ่งผลงานได้ถูกนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับโลก เช่น The experimental Biology 2004 และผลงานได้ตีพิมพ์ลงใน วารสาร FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) อีกด้วย

รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์

s2_scanner_stevie_award   

 • รางวัล Most Innovative Award ที่ American Business Award 2005
 • รางวัล National Innovation Award ที่ไต้หวัน 2005
 • รางวัล  Malaysia Innovative Products Award 2008
 • รางวัล ITEX 2008 Bronze Award

———

ขอบคุณที่มา:

 • thai-antiaging.blogspot.com
 • Nu Skin Enterprises, Inc.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy
 • https://www.nuskin.com/content/dam/office/n_america/shared/en/scanner/raman_measurement.PDF

[เรียบเรียงข้อมูลโดย Pattanan.com]

ถ้าสนใจรับการตรวจด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์

 • สามารถรับบริการได้ที่ Anti-Aging Center (ตึกจามจุรี สแควร์) หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตค่ะ
 • เนื่องจากมีผู้สอบถามเรื่องราคาเครื่องกันเป็นจำนวนมาก เลยขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนค่ะว่า >> ทางเราไม่ได้จัดจำหน่ายนะคะ << 
 • ติดต่อ-สอบถาม คลิกที่นี่ค่ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *